Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JOUW DOULA

Ik, Nelleke Peerenboom, ben er als doula om jullie, mijn cliënten, tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd emotioneel en fysiek te begeleiden. Ik ondersteun waar nodig en help jullie de bevalling zo positief mogelijk te ervaren. Tijdens het voortraject leren we elkaar en jullie wensen goed kennen. Tijdens de geboorte bied ik continue begeleiding.

Ik ben onafhankelijk en werk als zelfstandig doula ten dienste van jullie. Ik werk dus niet voor de verloskundige, het ziekenhuis of andere dienstverleners. Ik werk wel graag goed met hen samen om zo gezamenlijk met jullie én met hen één geboorteteam te vormen.

Ik ben gecertificeerd doula en lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBVD).

WAT JE VAN JOUW DOULA KUNT VERWACHTEN?

Als Jouw Doula ondersteun ik jullie graag in relaxed samen bevallen door jullie liefdevol, praktisch, positief en met vertrouwen voor te bereiden op en te begeleiden tijdens de geboorte van jullie gezin door:

 • Het bieden van informatie tijdens de zwangerschap, bevalling en in de periode daarna, zodat jullie geïnformeerde keuzes kunnen maken. Welke keuzes jullie ook maken, als jullie doula steun ik jullie hierin.
 • Vier voorbereidende gesprekken inclusief ruimte voor ontspanning, ondersteuning bij het opstellen van jullie geboorteplan, 24 uur per dag bereikbaarheid vanaf week 38 tot de baby geboren is, continue begeleiding tijdens de bevalling ongeacht de duur tot ca. twee uur nadat de baby geboren is en naar behoefte in één of twee bezoeken na de geboorte een mooie afsluiting. Indien gewenst schrijf ik een persoonlijk geboorteverhaal. Natuurlijk kan dit traject ook op maat aangepast worden, afgestemd op jullie wensen.
 • Gratis gebruik van mijn geboortebal en Elle geboorte Tens tijdens de bevalling (graag vooraf aangeven). Alleen de kosten voor de elektroden van de Tens worden tegen kostprijs doorberekend.
 • Het bewaken van een positieve omgeving en het streven naar een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen om zo een veilige omgeving te creëren waarin jij in rust kunt bevallen.
 • In overleg met jullie zorg ik voor een back-up doula wanneer ik inschat dat dit (op enkele momenten) nodig kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer ik voor meerdere cliënten tegelijk op wacht sta. Is dit het geval, dan heeft de eerste die zich bij mij aanmeldt voor een doula-traject voorrang, behalve wanneer ik al bij een vergevorderde bevalling aanwezig ben en niet meer weg kan gaan. Er vindt in principe tijdens een bevalling geen wisseling van doula’s plaats.
 • Ik geef emotionele en fysieke ondersteuning die comfort, ontspanning en vertrouwen biedt in het geboorteproces. Ik doe suggesties die het natuurlijke verloop van het geboorteproces kunnen bevorderen. Dit betekent o.a. helpen in ontspannen, het aannemen van gunstige houdingen en andere technieken om het je zo comfortabel mogelijk te maken of het proces positief bevorderen.
 • Tijdens de voorbereiding voeren we gesprekken waarin jullie wensen, angsten en voorkeuren aan bod komen. Ook kun je al je vragen stellen. Daarnaast kunnen we oefeningen gericht op houdingen, ontspanning en vertrouwen doen in voorbereiding op de bevalling. De exacte invulling wordt afgestemd op jullie wensen en behoeften. Mocht je behoefte hebben aan meer afspraken of wil je gebruik maken van mijn bevalbad, dan is dat (tegen extra betaling) mogelijk.
 • Vanaf 38 t/m 42 weken zwangerschap sta ik voor je op wacht. Dit betekent dat ik 24 uur per dag bereikbaar ben en mijn mobiele telefoon altijd bij me zal dragen. Ik zal dan niet te ver weg reizen om te zorgen dat ik binnen ongeveer een uur bij jou kan zijn, nadat jij mij vraagt om te komen. Mocht ik op een grotere reisafstand of tijdelijk niet bereikbaar zijn, dan zal ik jullie hier vooraf over informeren en op voorbereiden.
 • Tijdens het gehele begeleidingstraject ben ik per e-mail en telefoon beschikbaar op doordeweekse dagen van 9.00 – 19.00 uur. In geval van spoed kun je mij altijd bellen en neem ik, als ik niet direct bereikbaar ben, zo snel mogelijk contact met je op.
 • Ik respecteer jouw geloof en/of opvattingen over geboorte, leven, lijden, ziekte, sterven en dood.
 • Tijdens de begeleiding houd ik ook rekening met mijn eigen grenzen en beperkingen. Mocht je wensen of behoeften hebben waaraan ik niet kan of wil voldoen, zal ik je zo goed mogelijk helpen iemand te vinden die je op dit stuk wel kan ondersteunen.

WAT IK NIET DOE

 • Ik verricht geen medische of klinische handelingen. Ik ben ook niet verantwoordelijk voor de gezondheid van jou en/of je baby.
 • Ik neem geen beslissingen voor jullie en ik geef ook geen concreet advies over medische zaken. Wél help ik jullie alle relevante informatie te verkrijgen en geef ik jullie tools om zelf weloverwogen keuzes te kunnen maken.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor het verloop van de bevalling en kan er niet voor zorgen dat medisch ingrijpen niet nodig is. De continue aanwezigheid van een doula verkleint die kans echter wel. Als medisch ingrijpen toch nodig is, dan begeleid ik jullie hierin zo goed mogelijk en stimuleer ik jullie eigen invloed hierop.

WAT IK VAN JOU VERWACHT

 • Voor een optimale ondersteuning is het van belang dat we een vertrouwensband opbouwen. Ik vraag jullie daarom eerlijk en open tegen mij te zijn zodat ik jullie kan begeleiden op de manier die het beste bij jullie past.
 • Het is jullie verantwoordelijkheid de verloskundige en/of gynaecoloog voorafgaand aan de bevalling op de hoogte te brengen van jullie geboortewensen en van het feit dat ik als doula bij de bevalling aanwezig ben.
 • Wat jullie geboortewensen ook zijn, ik adviseer jullie een bezoek te brengen aan een informatieavond van een ziekenhuis en eventueel over borstvoeding, zodat jullie ook hierop goed voorbereid zijn.
 • Tussen onze afspraken door brengen jullie mij op de hoogte van veranderingen en/of gebeurtenissen die het begeleidingstraject kunnen beïnvloeden.
 • Indien jullie niet volledig tevreden zijn met de begeleiding die ik bied, geven jullie dit aan zodat we samen kunnen kijken hoe dit verbeterd kan worden en wat jullie nodig hebben om de begeleiding wel als prettig te ervaren.
 • Jullie brengen mij op de hoogte wanneer je denkt dat de bevalling begonnen is, ook als je twijfelt of dit wel echt zo is. Zo kan ik regelingen treffen die nodig zijn om mijzelf vrij te maken voor als het moment daar is om naar jullie toe te komen. Jullie bellen mij tijdens de bevalling op het moment dat je wilt dat ik kom. Afhankelijk van reisafstand heb ik dan ongeveer een uur nodig om bij jullie te komen. Indien nodig of gewenst doe ik er alles aan zo snel mogelijk te komen.

WAT ALS HET ANDERS LOOPT DAN VERWACHT?

 • Mocht de bevalling plaatsvinden buiten de periode waarin ik op wacht sta voor jullie (vóór 38 weken of na 42 weken zwangerschap), dan kan het zijn dat ik minder goed bereikbaar ben en/of andere verplichtingen heb. Ook dan zal ik mijn uiterste best doen om toch bij de bevalling aanwezig te kunnen zijn.
 • Wanneer ik door overmacht of oorzaak van mijn kant niet bij de bevalling aanwezig kan zijn en er geen back-up aanwezig is, dan komt de tweede termijn à € 375,- te vervallen óf kan ik voor dit bedrag extra nazorg verlenen in de vorm van postpartum zorg. Mocht ik niet bij jullie bevalling aanwezig zijn omwille van een oorzaak vanuit jullie kant (bijv. te laat inlichten, snelle bevalling, medische reden, keuze, etc.) of andere overmacht, dan ben ik genoodzaakt toch het volledige bedrag in rekening te brengen. Ik reserveer mijn tijd voor jullie, inclusief op wacht staan. Ook bij afwezigheid tijdens de bevalling, door welke oorzaak dan ook, kunnen de afspraken na de bevalling in overleg nog steeds doorgang vinden.
 • Ook bij een (geplande) keizersnede is de ondersteuning van een doula nog steeds erg waardevol en sta ik graag voor jullie klaar. Alle afspraken en betalingsvoorwaarden blijven ook in het geval van een (geplande) keizersnede van kracht.
 • Als je baby onverwacht (thuis) geboren wordt zonder aanwezigheid van een verloskundige of andere medische begeleiding en ik ben daarbij aanwezig, dan zal ik hierin ondersteunen waar mogelijk, maar is het belangrijk te weten dat jullie zelf verantwoordelijk zijn voor (de gezondheid van) jezelf en je baby.
 • Wanneer de begeleiding niet naar jullie tevredenheid is verlopen en wij daar samen niet uitkomen, kunnen jullie contact opnemen met de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (www.nbvd.nl).

BETALING

Betaling geschiedt in twee termijnen (zie opdrachtbevestiging). Natuurlijk kunnen we in overleg afspraken maken over betaling in meerdere termijnen. Reiskosten en eventuele onkosten, zoals parkeerkosten, worden bij de tweede termijn gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen. Prijzen zijn vrijgesteld van BTW en excl. eventuele verzendkosten van verhuurartikelen.

BEELDMATERIAAL

Fotograferen en/of filmen doe ik alleen met toestemming van jullie. Ik heb respect voor de sfeer rondom het geboorteproces en jullie wensen in fotografie en het maken van video’s. Mijn primaire taak ligt bij mijn begeleiding als doula en niet bij die als fotograaf van de geboorte. Ik kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer bepaalde momenten voor, tijdens of na de geboorte niet (kwalitatief) zijn vastgelegd. Indien gewenst ontvangen jullie al het beeldmateriaal op hoge resolutie. Al het beeldmateriaal blijft privé, tenzij jullie toestemming geven om het te gebruiken voor mijn eigen promotie. Goed om te weten: Ik ben geen professioneel geboortefotograaf.

PRIVACY EN AVG

Ik ga discreet en bewust om met informatie over jullie, het traject dat we samen doorlopen en informatie die jullie met mij delen. Tijdens het begeleidingstraject verzamel ik alleen die gegevens die nodig zijn om de ondersteuning optimaal te laten verlopen. Ik maak hiervan een dossier aan en houd aantekeningen bij voor eigen gebruik. Indien gewenst kun je hier inzage in krijgen. In het geval van een doula-duo of back-up samenwerking, worden gegevens en aantekeningen onderling gedeeld. Met het tekenen van de opdrachtbevestiging gaan jullie tevens akkoord met het gebruik van jullie persoonsgegevens als beschreven in deze Privacyverklaring.

* Overal waar ‘jullie’ staat kan in het geval van een single mama of andere gezinssamenstelling ook ‘je’ worden gelezen. Overal waar ‘ik’ staat, wordt in het geval van een doula-duo of back-up samenwerking beide doula’s bedoeld.

Copyright © 2022 Jouw Doula. V20220520